با دنبال کردن این ۷ قانون از نگرانی دست بردارید

عمده ی استرس تان از نحوه ی تفکرتان نشات می گیرد تا شرایط زندگی تان. اگر نگرش تان را درست کنید، تمام استرس اضافی از بین می رود.

نگرانی چیزی است که به درد و رنج ما اضافه می کند. ما نگران گذشته ایم، نگران آینده ایم و چیزی که واقعا وجود دارد را فراموش می کنیم: لحظه ی حال.

وقتی نگران هستیم، بین گذشته و آینده گیر می افتیم. همه جا زندگی می کنیم، غیر از لحظه ی حالی که باید در آن باشیم. هدف از نگرانی چیست؟ اگر نگرانی فقط به ما استرس و درد و رنج داده و چشم مان را بر لحظه ی حال می بندد، اصلا چرا وجود دارد؟ چرا نگرانیم؟

درست به مانند دیگر حالت های روانی و عواطف منفی، نگرانی هم طبیعی است. آن را حس می کنیم چراکه خود را درمانده می پنداریم. ما این توانایی را داریم که هشیار بوده و خطرات احتمالی را پیش بینی کنیم. این حالت روانی کمک کرده تا زنده بمانیم و به چیزی که امروز هستیم تکامل پیدا کنیم. اما قرار نیست همیشه همینطوری باشیم.

یک سری چیزها هستند که در زندگی نمی توانیم کنترلی رویشان داشته باشیم و این موضوع به ما حس درماندگی می دهد، بنابراین قدرت واقعی ای که داریم را فراموش می کنیم: قدرت تفاوت ایجاد کردن در لحظه ی حال. حال چطور دست از این همه نگران بودن برداریم؟ چطور از شدت آن کاسته و این همه استرس نداشته باشیم؟ در ادامه قوانینی را به شما معرفی می کنیم که با دنبال کردن آنها می توانید از حجم نگرانی هایتان بکاهید.

۱_ همیشه می توانید واکنش تان را کنترل کنید: نمی توانید همه چیز را کنترل کنید، اما بر نحوه ی واکنش  نشان دادن تان کنترل دارید. این یکی از قدرت های مهم تان است.

۲_ باید پذیرای احتمال پیشامد مشکلات باشید: نباید نگران بروز مشکلات باشید. باید این احتمال را بپذیرید که ممکن است مشکلاتی پیش بیایند و بنابراین می توانید آنها را پیش بینی کرده و در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه انجام دهید. مشکلات بسیار زیادی در زندگی تان پیش خواهد آمد و شما در حل شان موفق خواهید بود، اما اینکه نگران پیشامد مشکلات باشید، فقط مشکلی به مشکلات تان اضافه خواهد کرد.

۳_ تنها بر لحظه ی حال کنترل دارید: اگر زیادی نگران این هستید که چه اتفاقی خواهد افتاد، دارید کاملا به لحظه ی حال و اتفاقاتی که هم اکنون در جریان اند بی توجهی می کنید. باید متوجه باشید که نگران بودن، سوءاستفاده از انرژی فوق العاده تان است. لحظه ی حال تنها زمانی است که می توانید در آن تغییر ایجاد کنید.

۴_ می توانید در لحظه ی حال تغییر ایجاد کنید: امروز زمانی است که انتخاب می کنید. بنابراین امروزه باید قدردانی را بر ناشکیبایی، زیبایی را بر منفی گرایی و حضور را بر غفلت و غیره انتخاب کنید. برترین راه توقف نگرانی، آمدن به لحظه ی حال است.

۵_ همیشه می توانید پیشرفت کنید: هیچ چیزی در مورد لحظه ی حال، حتی جنبه هایی که روی آنها کنترل ندارید نیست که جلوی پیشرفت گام به گام تان را بگیرد.

۶_ هنوز اینجا هستید: هنوز زنده اید، نفس می‎ کشید، بنابراین باید از آن استفاده کنید. باید آنچه که اشتباه است را رها کرده و به چیزی که درست است بچسبید. همچنین، اتفاقات را رقم بزنید. باید یاد بگیرید، بپذیرید، کاوش کنید و هر روز چیزی خلق کرده و تجربه ای جدید داشته باشید. با گام های کوچک رو به جلو پیش بروید.

۷_ می توانید بهترین بهره را از اتفاقاتی که افتاده اند ببرید: همواره می توانید ذهن تان را آزاد ساخته و انتخاب های بهتری بکنید. می توانید همیشه نفس عمیقی کشیده و جلوی منفی گرایی را بگیرید. خودآگاه باشید. محکم بچسبید چراکه اوضاع در نهایت بر وفق مراد افرادی می شود که از اتفاقات بیشترین و بهترین بهره را برده اند.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید