تست کوتاهی که نگرش‌تان نسبت به زندگی را مشخص می‌کند!

0
86
تست کوتاهی که نگرش‌تان نسبت به زندگی را مشخص می‌کند!

تست کوتاهی که نگرش‌تان نسبت به زندگی را مشخص می‌کند!

در این مطلب قصد داریم تا شما را به عمق ناخودآگاه ذهن تان ببریم. قلم و کاغذی برداشته، منطق را کنار بگذارید و با تخیل تان بدون دیدن پاسخ ها ابتدا به این سوالات جواب دهید.

۱- با دقت به دریا نگاه می کنید. چه حسی دارید؟

۲- در جنگل مشغول قدم زدن هستید، به زمین نگاه می کنید. چه می بینید؟ احساساتی که دارید را یادداشت کنید.

۳- مرغ های دریایی بالای سر شما پرواز می کنند. این چه حسی به شما می دهد؟

۴- دارید اسب های در حال دویدن را تماشا می کنید. از این صحنه چه حسی می گیرید؟

۵- در بیابان هستید و دیواری رو به روی شماست. نمی توانید انتهای دیوار را ببینید. سوراخ کوچکی در دیوار است. از داخل سوراخ آبادی ای را می بینید. حال تصمیم تان چیست؟

۶- در حالی که در بیابان سرگردان هستید، ناگهان کوزه ای پر از آب پیدا می کنید، واکنش تان چیست؟

۷- شب در جنگل گم شده اید. ناگهان خانه ای با چراغ های روشن پیدا می کنید. چه کار می کنید؟

۸- در مه بوده و نمی توانید چیزی ببینید. اولین کاری که می خواهید انجام دهید چیست؟

 

حال ببینید که پاسخ های تان چه معنی ای داشتند.

۱- این نگرش شما به زندگی، عواطف تان و نیازهای تان است.

۲- این حسی است که نسبت به خانواده های تان دارید.

۳- نگرش تان به خانم ها.

۴- نگرش تان به آقایان.

۵- این استراتژی شما برای حل مشکلات است.

۶- شما بدین طریق شریک جنسی تان را انتخاب می کنید.

۷- آمادگی شما برای ازدواج و تشکیل خانواده.

۸- نگرش شما نسبت به مرگ.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید