تعبیر برهنه بودن در خواب

برای بیشتر آدم ها، برهنه بودن جلوی دیگران، وحشتناک است. فقط تصور کنید که در خیابان برهنه هستید و دیگران از کنارتان بگذرند! در این هنگام احساسات مختلفی پیدا می کنید: خجالت زده، آسیب پذیر، قضاوت شده و اینکه دیگران احتمالا شما را مسخره خواهند کرد. اگر در خواب دیدید که برهنه هستید، تفسیر آن به این بستگی دارد که نسبت به این برهنگی چه حسی داشتید.

آیا خجالت زده بودید؟

لباس ها به منزله ی پوششی برای پوشاندن بدن بوده و قسمت های خصوصی ما را مخفی می کنند. بنابراین این موارد را در نظر داشته باشید: آیا در مورد بخشی از زندگی تان احساس آسیب پذیری می کنید؟ چیزی را پنهان می کنید که نگرانید دیگران متوجه آن شوند؟ شاید خواب تان به شما می گوید که پشت چیزی مخفی شده اید یا سعی دارید چیزی باشید که نیستید. باید از پنهان شدن پشت این حصار دروغین دست برداشته و سعی کنید خودتان باشید.

توضیح دیگری برای کسانی که از برهنه بودن در خواب خجالت می کشیدند این است که کمبود عزت نفس دارند. خواب تان به شما می گوید که در زندگی واقعی باید با اعتماد به نفس تر باشید. لازم نیست چیزی را پشت لباس هایتان مخفی کنید.

آیا متعجب بودید؟

آیا داشتید به کارهای عادی تان می رسیدید که یک دفعه متوجه شدید برهنه هستید؟ این نشانگر نوعی تغییر است. برهنه بودن با تولد دوباره مرتبط است. وقتی به دنیا می آییم، کاملا برهنه هستیم. پس اگر به فکر کسب و کاری تازه یا آغاز رابطه ای جدید هستید، خواب تان دارد شما را به برداشتن گام های اول ترغیب می کند.

اگر ناگهان متوجه شدید که در یک مکان عمومی برهنه هستید، یعنی از آشکار ساختن چیزی برای نزدیکان و عزیزان تان هراس دارید. در زندگی واقعی بسیار خجالتی هستید، مخصوصا اگر در خواب دیگران شما را با دست نشان دهند یا به وضوح نگاه تان کنند.

آیا برهنه بودن برایتان مهم نبود؟

اگر اصلا اهمیتی نداشت که برهنه هستید، نشانه ی بسیار مثبتی است. این مسئله نشان می دهد که در زندگی واقعی  با اعتماد به نفس هستید. قوانین و هنجارهای جامعه مانع شما نشده و اهمیتی نمی دهید که دیگران چه فکری در موردتان می کنند. از اینکه احمق به نظر برسید هم ابایی ندارید. حتی خیلی اوقات خودتان را مسخره کرده و با خودتان شوخی می کنید و دیگران عاشق این کارتان هستند.

اما اگر برهنه بودن تان در خواب توجهات زیادی را جلب کرده بود، یعنی اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده و تشنه ی توجه دیگرانید. برهنگی به مسائل جنسی هم مرتبط است. اگر از برهنه بودن در خواب خوشحال بودید یعنی زندگی جنسی سالمی دارید.

آیا متوجه نشدید که برهنه هستید؟

اگر همینطور برهنه برای خودتان این طرف و آنطرف می رفتید و اصلا حواستان نبود، یعنی در زندگی واقعی خواستار آزادی بیشتری هستید. آیا کسی یا چیزی جلوی تان را گرفته؟ بچه ها اغلب برهنه اینطرف و آنطرف می  روند و نه کسی بهشان کاری دارد و نه خودشان حواس شان هست. برهنه بودن مرتبط  با پاکی و معصومیت است. اگر اشتباهی پیش آمده، خواب تان به شما می گوید که مقصر شما نیستید.

اکثر خواب هایی که در مورد برهنه بودن می بینیم، حول این مسئله که می هراسیم جلوی دیگران سخنرانی کرده و چیزی را ارائه بدهیم و یکدفعه می بینیم برهنه هستیم می گردند. این نشانه یعنی حس می کنید آماده نیستید و اعتماد به نفس تان کم است.

اگر یکدفعه متوجه شدید برهنه هستید و سعی داشتید پنهان شوید، یعنی در رابطه فعلی تان راضی نیستید. به بودن در رابطه عادت کرده اید و ناگهان چیزی باعث شده متوجه شوید که این رابطه جواب نمی دهد.

اگر دیگران متوجه برهنه بودن  تان نشدند یعنی نگرانی هایتان بی پایه است. حواس تان باشد که از کاه کوه نسازید.

آیا دیگران در خواب  تان برهنه بودند؟

اگر برهنه دیدن دیگران باعث خجالت تان شد به مشکلاتی که با اعتماد به نفس تان دارید اشاره دارد. آیا سرکار اعتماد به نفس دارید؟ آیا حس می کنید دیگران قدردان شما هستند؟

آیا آدم های برهنه به شما نگاه می کردند؟ آیا حس می کنید به اندازه ی کافی خوب نیستید؟ شاید از سندرم ایمپاستر رنج می برید.

برهنه دیدن دیگران در خواب نشانه ی وسوسه هم هست. چه چیزی باعث می شود از مسیر درست منحرف شوید؟ خواب تان هشدار می دهد که مراقب باشید.

اگر آدم های زیادی را برهنه دیدید یعنی باید با حقیقت رو به رو شوید. آیا حس دل تان نسبت به چیزی یا کسی را نادیده می گیرید؟ ضمیر ناخودآگاه تان هشدار می دهد که با آن چیز یا فرد رو به رو شده و به این مسئله رسیدگی کنید. به خاطر داشته باشید که هنگام بررسی برهنه بودن تان در خواب، به احساس تان در مورد برهنه بودن توجه داشته باشید.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید