تعبیر خواب قتل چیست؟

خواب هایی که در مورد قتل، به قتل رسیدن یا شاهد قتل بودن می بینیم، دربردارنده پیامی قوی به خودآگاه ما هستند. این پیام ها می توانند موارد زیر باشند:

  • چیزی از زندگی تان در شرف تمام شدن است یا باید تمام شود.
  • تغییری چشمگیر در حال وقوع در زندگی تان است.
  • نسبت به دیگری احساس خصومت می کنید.
  • به خاطر چیزی عذاب وجدان دارید.

دیدن خواب قتل می تواند به آزادسازی خشم تلنبار شده نسبت به یک شخص اشاره داشته باشد. به لحاظ ناخودآگاه می خواهید رابطه تان را با او قطع کنید، اما نمی دانید چگونه.

اگر شخص به قتل رسیده در خواب تان را می شناسید اما در زندگی واقعی نسبت به او بی تفاوت هستید، ممکن است این خواب سمبل چیزی در زندگی باشد که نمی خواهید و دوست دارید از دستش خلاص شوید.

اگر خودتان به قتل رسیدید ممکن است توسط کسی که برایتان مهم است مورد خیانت قرار گرفته باشید.

اگر دیدید یک نفر دیگر مرتکب قتل شد، ممکن است احساسات و خشم تان را سرکوب کرده و یکی از ویژگی های شخصیتی تان را انکار یا پنهان کنید. همه چیز به خوابی که دیدید و کسی که به قتل رسیده است بستگی دارد.

اگر خودتان به قتل رسیدید

یعنی یک چیزی در زندگی تان باید به پایان برسد و تمام شود. منظور می تواند نوعی طرز تفکر، یک رفتار یا باور باشد. برای اینکه به زندگی تان برسید و عملکردهای عادی تان را داشته باشید، این جنبه از زندگی تان باید برود. اگر در خواب در برابر قاتل مقاومت کردید یعنی هنوز کاملا آماده ی رها کردن چیزی که باید رهایش کنید نیستید.

اگر کسی که می شناسید به قتل رسیده است

این یعنی شما با فردی که به قتل رسیده مشکل دارید، یا به او حسادت می کنید یا شدیدا از او خوشتان نمی آید. شخص به قتل رسیده می تواند نماینده ی جنبه ای از شخصیت تان که از آن خوشتان نمی آید باشد. برای درک بهتر این خواب، باید ببینید نسبت به مقتول در زندگی واقعی چه حسی دارید. چرا می خواهید از شرش خلاص شوید.

نظریه پردازان بر این باورند که اگر اتفاق افتادن قتل را مشاهده کردید، به لحاظ عاطفی در حال جداسازی خودتان از شخص مهمی هستید. اگر هم خودتان قاتل بودید ممکن است حس افسردگی نسبت به زندگی داشته و از خودتان عصبانی باشید.

اکثر روانکاوان بر این باورند که خواب قتل بیان کننده ی این است که فرد از کارها یا عاداتی قدیمی به سمت کارها و عادات جدید در حرکت است.

آیا خواب قتل می تواند تقلیدی از زندگی واقعی باشد؟

مطالعه ی جالبی روی افرادی که مداوم خواب  قتل می دیده اند انجام شده است. مشخص شده کسانی که خواب انجام دادن قتل می بینند، در زندگی واقعی پرخاشگر بوده و رفتار خصمانه ای دارند. این افراد همچنین در بیداری درونگرا بوده و اصلا معاشرتی نبودند.

مطالعه ای آلمانی عنوان کرد که خواب ها اغلب بزرگ نمایی ای از افکار و احساسات زمان بیداری هستند. در طی بیداری افراد ممکن است حس کنند خشم انباشته دارند اما وقتی خواب می بینند این خشم بزرگ نمایی و تقویت شده و به سناریوهای قتل تبدیل می شود.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید