شما تنها نیستید، چیزی که احتیاج دارید این است

تنهایی چیزی است که اکثر مردم آن را درک نمی کنند. وقتی احساس تنهایی می کنید و به نحوی شجاعت کمک خواستن از متخصصین را پیدا می کنید، اغلب چنین مشورتی به شما می دهند. “بیشتر بیرون برو! روابط بازی اعداده، دوست و آشنا زیاد داشته باش تا دست آخر روابط خوبی شکل بدی.”

اما قضیه این نیست. قضیه بیرون رفتن نیست. راه خروج از تنهایی بازی اعداد نیست. چنین مشورتی منطقی هست، بله، اما برای یک فرد تنها به شدت خسته کننده است.

تنهایی به این معنا نیست که کسی را در زندگی تان ندارید و باید هرطور شده یک نفر را پیدا کنید. اکثر ما کسانی را در زندگی مان داریم که جرقه ی پیوند را با آنها حس می کنیم، اما نمی دانیم که چطور باید این جرقه را شعله ور کنیم. منبع درد تنهایی نبودن دیگران نیست، بلکه نبودن حس خاصی در روابط مان است و این حس خاص، حس نزدیکی است.

Kira Asatryan در کتاب خود تحت عنوان Stop being lonely می نویسد: ” تنهایی اساسا ناراحتی است که توسط نداشتن حس نزدیکی ایجاد شده که به بیان دیگر ناراحتی ایجاد شده به خاطر فاصله نامیده می شود. به خاطر همین دوره کردن خودتان با دیگر آدم ها برای رفع تنهایی جواب نمی دهد. باید احساس نزدیکی واقعی به آنها کنید.”

تنهایی اساسا یعنی کسی که شما را درک کند و بهتان اهمیت بدهد ندارید. بنابراین به جای پیروی از مشورت قدیمی متخصصین  و خسته کردن خودتان به وسیله ی آشنایی با آدم های جدید، انرژی تان را صرف نزدیک شدن به کسی کنید که برایتان اهمیت دارد. احساسات تان را آشکار کنید. بگذارید دیگران شما را بشناسند، خود واقعی تان را.

به خاطر داشته باشید که شما کمبود دوست و آشنا ندارید، کمبود نزدیکی دارید.

اما حقیقت عمیق تر دیگری هم وجود دارد، نزدیکی ای که به دنبالش هستید از سوی دیگران نیست، بلکه شما به دنبال نزدیکی از سوی خودتان هستید. به دنبال ارتباط برقرار کردن با خودتان، احساسات تان، روح تان و اعماق روان تان هستید و این چیزها را در دیگران جست و جو می کنید.

نقل قولی زیبا از Douglas Coupland می گوید: ” وقتی احساس تنهایی می کنی، زمانی است که بیشتر از همیشه احتیاج است که خودت باشی.”

بنابراین با خودتان وقت بگذرانید. نه به تنهایی بلکه با خودتان. خودتان را بشناسید. بفهمید دنبال چه هستید، از چه چیزهایی خوشتان می آید، عاشق چه چیزهایی هستید، مراقب خودتان باشید. بدین طریق است که می توانید حس نزدیکی مدنظرتان را پیدا کنید.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید