مسائلی که در رابطه عاشقانه تان باید راز بمانند

وقتی کسی که واقعا دوست داریم را پیدا می کنیم، دست خودمان نیست. دوست داریم در مورد او پرحرفی کنیم. پیداکردن شریکی عالی که عاشقش هستید زیباست. با این حال هر رابطه ای بالا و پایین های خودش را دارد و این طبیعی است. مشکلاتی وجود دارند که هر رابطه ای به آنها برخواهد خورد.

با اینکه شما و شریک تان عاشق هم هستید، یک سری تضادها و مسائل میان تان وجود دارند که باید با همدیگر بر آنها فائق بیایید. اما وقتی این تضادها پیش می آیند، از آنها طفره رفته، سعی ای بر حل کردن شان نمی کنیم. به جایش در مورد آنها پیش دوستان مان غرغر می کنیم. این کار راه به جایی نخواهد برد. در ادامه ۹ موردی که در هر رابطه باید میان دو نفر مانده و به جایی درز پیدا نکند را به شما معرفی می کنیم.

۱_ بحث کردن روزانه تان: در هر رابطه ای هر روز سر موضوعات مختلف بحث های کوچکی می شود. این بحث های کوچک در واقع باعث تقویت رابطه تان می شوند و به منزله ی تمرینات فرضی برای هر دوی شما هستند. اما باید آنها را بین خودتان نگه دارید چراکه ممکن است تصور غلطی در ذهن دیگران به وجود بیاورد.

۲_ اهداف رابطه تان: شما و شریک تان بهتر از هر کس رابطه تان را می شناسید و برای رشد آن تلاش می کنید. هردوی تان با برنامه ها و اهداف رابطه آشنا هستید. لازم نیست دیگران از این مسائل خبر داشته باشند، چراکه ممکن است درک شان نکرده و برنامه هایتان را دست پایین بگیرند.

۳_ مسائل خصوصی شریک تان: طبیعی است که هر کدام از شما مسائل خصوصی ای داشته و آنها را با هم در میان گذاشته باشید. روابط  مبنی بر مسائل خصوصی هستند و این مسائل باید بین خودتان به شکل راز بماند چراکه طرف مقابل حین گفتن آنها به شما اعتماد کرده.

۴_ رازهایتان: هیچ رابطه ای بدون وجود اعتماد میان طرفین دوام نمی آورد. اگر شریک تان به شما اعتماد کرده و اطلاعاتی که برایش بسیار مهم است را با شما در میان می گذارد، هرگز نباید آن را با شخص سومی در میان بگذارید، چراکه هم به شریک تان بی حرمتی کرده اید و هم به رابطه.

۵_ کار شریک تان: کار با شکست و موفقیت همراه است. گاهی موانع وجود دارند و گاهی مسائلی  که موجب استرس می شوند، این مسائل در کار همه پیش می آیند. با این حال دوستان تان لازم نیست که در مورد شرایط بحرانی یا سخت کار شریک تان بدانند. اگر دوست دارید می توانید در مورد کار خودتان صحبت کنید.

۶_ عشق تان نسبت به یکدیگر: اگر خیلی خوشحال و خجسته باشید ممکن است از شدت علاقه تان به طرف مقابل پیش دوستان تان شروع به صحبت کردن با هیجان کنید. اما این کار هوشمندانه ای نیست. می توانید عشق تان به یکدیگر را ابراز کنید. اما همین کافی است. شور و شوق را میان خودتان دو نفر نگه دارید.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید