من بلند پرواز می کنم حتی اگر بال هایم را بچینی!

0
27
من بلند پرواز می کنم حتی اگر بال هایم را بچینی!

من بلند پرواز می کنم حتی اگر بال هایم را بچینی!

گاهی اوقات مردم حس می کنند که می خواهند استعدادهای دیگری را در خودشان پرورش داده یا دقت شان را صرف انجام فعالیت دیگری کنند. با این حال وقتی می گویند” من می خواهم بلندپرواز کنم” یا “به تغییرات احتیاج دارم” ممکن است متوجه شوند که اطرافیان شان از این موضوع حمایت نمی کنند.

این اتفاق ممکن است برای زوج ها و حتی خانواده ها بیوفتد. هر پروسه ی توسعه و پیشرفت شخصی و تغییری، با سختی های خودش همراه است. آن سختی هایی که قرار است در این مطلب راجع بهشان صحبت کنیم، رایج ترین آنها هستند.

زندگی راکد نیست. اوضاع تغییر می کند، افراد تغییر می کنند و همیشه هم همه با یک سرعت در یک جهت حرکت نمی کنند. به همین دلیل است که باید درک کنیم چرا کسانی که به ما نزدیک هستند همیشه از تغییراتی که ما برای رشد بیشتر می خواهیم در خودمان ایجاد کنیم حمایت نمی کنند. در اصل گاهی اوقات همین افراد یکی از بزرگترین موانع ما می شوند که باید بر آنها فائق بیاییم.

چرا این اتفاق می افتد؟

اول از همه باید به خاطر داشته باشیم که هر تغییر یا رشد شخصی ای تنها بر روی فردی که متحمل آن می شود تاثیر نمی گذارد، مگر اینکه تنها زندگی کند یا فرد منزوی ای باشد. در بسیاری از شرایط، ما بخش قابل توجهی از دنیای دیگران هستیم از همین رو کارها و تصمیمات مان ممکن است بر آنها هم اثر بگذارد.

وقتی تصمیم می گیریم بلندپروازی کنیم، ممکن است بر زندگی اطرافیانمان هم تاثیر بگذاریم. این مسئله ممکن است باعث شود که فکر کنند لازم است تغییراتی را در زندگی شان به وجود بیاورند، تغییراتی که شاید مایل به وجود آوردن آنها نباشند.

تغییر ترسناک است. با این حال وقتی تغییر کردن ضروری است، تمایل به پیشرفت بیشتر شده و دیگر ترسی از رها کردن منطقه ی امن مان نداریم. پیشبینی کردن احساس احتمالی کسانی که با تصمیم ما مخالف هستند اشکالی نداردوو از همین رو هر پیشرفت و بهبودی که شامل حال ما می شود ذاتا باعث می شود روابط  مان را گلچین کنیم.

این لحظات کمک می کنند تا متوجه شوید انگیزه ی دیگران از کنار شما بودن چیست. با این حال حواستان باشد که یک طرفه به قاضی نروید چرا هرچه که باشد ما داریم شرایط را تنها از سمت خودمان تفسیر میکنیم و بنابراین اطلاعاتمان نصفه است.

شرایطی که باعث می‎ شوند بخواهیم بلندپروازی کنیم متفاوت هستند، همانطور که مقاومت هایی که از سوی افراد مشاهده میکنیم متفاوت خواهند بود. مثلا ممکن است وقتی در رابطه با کسی هستیم بخواهیم کلاس های دیروقت برویم و همین باعث شود که طرف مقابل مجبور به درست کردن و حاضر کردن شام بشود.

_ راز تغییر کردن این است که تمام انرژیتان را معطوف به ساختن چیزهای جدید کنید، نه صرفا مبارزه با چیزهای قدیمی. سقراط

تغییر روند پیچیده است که در آن با موانع شخصی گوناگونی مواجه میشویم. وقتی کسی تصمیم میگیرد جنبه ای از زندگی اش را تغییر دهد با المانهای مختلفی مواجه می شود. خودآگاهی بخش حیاتی این مسئله است چراکه به ما اجازه میدهد نقاط قوت و نقاط ضعفمان را در زمانهایی که در مورد خودمان تامل میکنیم پیدا کنیم.

به علاوه تغییر و پروسه ی پیشرفت شخصی ممکن است در حین بحرانهای جدی پیش بیاید و باعث شوند که شخص بخواهد در زندگی هدف بزرگتری را دنبال کند. وقتی کسی قصد بلندپروازی می کند، به احتمال زیاد می داند که قرار است با باورهای محدودش روبه رو شود. این موضوع اساسا او را مجبور میسازد تا با ترس هایش مقابله کند. همین مسئله اطرافیان او را در عدم قطعیت و نامطمئنی فرو می برد چراکه آنها نمیدانند چقدر تغییرات گفته شده بر زندگی شخصی آنها تاثیر خواهد گذاشت.

علیرغم ترس هایمان قرار است بلند پروازی کنم

در چنین مواردی ممکن است ترس های دیگران را هم جزو ترس های خودمان قرار دهیم. به عنوان مثال شریک زندگیتان وقتی تا دیروقت بیرون هستید ممکن است نگرانتان شود. این ترس به شما و امنیت تان مربوط است. مثال دیگر میتواند والدینی باشد که وقتی فرزندشان می گوید میخواهد شغلش را عوض کند احساس نامطمئنی میکند و از سوی دیگر بعضی ها ممکن است فکر کنند که چون خودشان نمی توانند جنبه های مختلف زندگی شان را تغییر دهند دیگران هم نمی توانند.

اگر به دنبال تغییری بوده یا فکر می کنید چیزی در زندگیتان وجود دارد که میتواند بهتر شده و پیشرفت کند، روی آن تمرکز کنید. کسانی که به شما نزدیک هستند ممکن است از شما حمایت کنند و ممکن است نکنند که همین یکی از بزرگترین موانع است. با این حال اگر این آدمها قرار است در زندگی جدیدتان باشند که خب هیچ و اگر قرار است نباشند هم که جزویی از تغییر نخواهند بود.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید