نشانه های این که شما مهرطلب هستید

مهربان، بخشنده و فداکار بودن همه و همه فضیلت های بسیار قابل ستایشی هستند. اما تنها زمانی ارزش واقعی دارند که ما آنها را حقیقتا از روی عشق و محبت واقعی و عاری از نیاز انجام دهیم. باید بدانیم که این موضوع، با تلاش دائمی برای صرفا راضی نگه داشتن دیگران، تفاوت دارد. در واقع گاهی اوقات ما بیش از اندازه خودمان را نادیده میگیریم، دائماً به دنبال راضی نگه داشتن دیگران هستیم، از “نه” گفتن میترسیم، و …

باید بدانیم که در چنین مواقعی، این رفتار ها از روی عشق و محبت واقعی نشان داده نمیشوند. بلکه گاهی اوقات دلیل واقعی آنها، راضی نگه داشتن دیگران و در واقع دچار بودن به شخصیت مهرطلب است. اگر مایل هستید بدانید که آیا شما شخصیتی مهرطلب دارید یا نه، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

 

۱.خود را لایق عشق دیگران نمیبینید

افراد تایید طلب یا مهرطلب، دائما خودشان را دست کم میگیرند و به همین خاطر فکر میکنند که لایق توجه و عشق دیگران نیستند. آنها باور دارند که تنها راهی که بتوانند لایق محبت و توجه دیگران بشوند، گذشتن از خودشان به نحوی افراطی است. به این معنی که ممکن است کاری را بخاطر دیگران انجام دهند که در واقع آن را دوست ندارند. یا این که ۷ روز هفته به طور ۲۴ ساعت در خدمت دیگران باشند. یا این که شلنگ محبت را به روی تمام افراد بگیرند حتی اگر آنها رفتار شایسته ای نسبت به او نداشته باشند.

در واقع، آنها فکر میکنند که لایق نیستند. به همین علت مشتاق هستند که هر کاری انجام دهند تا محبت و توجه دیگران را به دست بیاورند.

 

۲.وانمود میکنید با همه موافق هستید. 

این که بتوانیم حتی زمانی که با دیگران مخالف هستیم، محترمانه به نظرات آنها گوش دهیم، یک مهارت اجتماعی بسیار خوب است. اما این که از ترس از دست دادن محبت و توجه دیگران، وانمود کنید که با آنها موافق هستید، میتواند باعث شود کخه رفتاری خلاف ارزش های تان داشته باشید.

 

۳. حس میکنید که شما مسئول احساسات دیگران هستید.

آیا اگر کسی ناراحت باشد، دائما با خود فکر میکنید که “من چه کار کردم؟ آیا از دست من ناراحت شده؟ و …”

در واقع باید گفت که بسیار خوب است اگر  بتوانید تاثیر رفتار خود بر دیگران را تشخیص دهید و مراقب این موضوع باشید. اما اگر فکر میکنید که مسئول شادی و ناراحتی دیگران شما هستید، در اشتباهید. هر فردی خودش باید مسئولیت احساساتش را به عهده بگیرد.

 

۴. دائماً از دیگران عذرخواهی میکنید

اگر دائماً خودتان را سرزنش میکنید، یا از این میترسید که دیگران شما را سرزنش کنند، این موضوع میتواند نشانه ای از یک مشکل جدی تر باشد. آیا  حتی زمان هایی که چیزی تقصیر شما نبوده است، باز هم شما عذرخواهی میکنید؟ آیا دائما خودتان را سرزنش میکنید که نباید آن حرف را میزدید یا نباید آن رفتار را انجام میدادید؟( حتی وقتی که حرف و یا رفتار شما واقعا مشکلی نداشته است) آیا وقتی کس دیگری اتفاقی به شما تنه میزند، شما عذرخواهی میکنید؟ آیا بخاطر ابراز کردن احساسات تان عذرخواهی میکنید؟ این موضوع هم میتواند نشانه از شخصیت تایید طلب یا مهرطلب باشد.

 

۵.ترس از عدم پذیرش دارید

آیا دائما از این نگران هستید که نکند دیگران شما را نپذیرند؟ نکند دیگران از شما خوششان نیاید؟ آیا حس میکنید که باید دائما رفتار و کلمات تان را بالا و پایین کنید تا نکند به مزاج کسی خوش نیاید؟ در این حالت، ممکن است هر کاری انجام دهید تا از این که کسی از شما خوشش نیاید جلوگیری کنید.

 

۶.فکر میکنید “خوب” بودن به معنای راضی نگه داشتن دیگران است

آیا فکر میکنید در صورتی خوب و دوست داشتنی هستید که بتوانید دیگران را از خودتان راضی نگه دارید؟ آیا باور دارید “خوب” بودن به معنای راضی نگه داشتن دیگران است؟من هم اینطور فکر میکردم. در واقع، این باور، بزرگترین مانعی بود که اجازه نمیداد ببینم چه رنجی را به خودم تحمیل کرده بودم. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که باید دیگران را از خود راضی نگه داریم. گویی که این یک قانون جهانی است که باید از آن پیروی کنیم! میبینیم که دیگران از خودشان مراقبت میکنند، و فکر میکنیم که چقدر آنها خودخواه هستند. من فکر میکردم اگر دائما برای دیگران فداکاری های غیر ضروری بکنم، یک فرشته هستم! اما نمیدانستم که اگر تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران را کنار بگذارم، چه کارهای بزرگتری میتوانستم انجام دهم.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید