وقتی کودک اشتباه می کند باید چکار کند، آیا عذرخواهی کافی است؟

والدین خواهان این هستند که فرزندان شان مودب بوده و مسئولیت کارهایشان را برعهده بگیرند، عذرخواهی کردن بخش عمده ای از این موضوع است. به شنیدن یک ” معذرت می خوام” یا “ببخشید” ساده عادت کرده ایم و فکر می کنیم که همین کافی است. اما وقتی اشتباهی رخ می دهد برای جبرانش باید بیش از یک کلمه ببخشید گفت، و کودک تان باید این را بداند. در ادامه توضیح می دهیم که بهتر است کودک تان را به چه نوع عذرخواهی کردنی عادت دهید.

ببخشید گفتن چیزی را درست نمی کند

اگر کودک تان را مجبور به عذرخواهی کنید احتمالا هیچ چیزی به او یاد نمی دهید، فقط باعث می شود عصبانی و خجالت زده شود. حتی بعضی هایشان هنوز احساس پشیمانی نمی کنند و بنابراین عذرخواهی شان از ته دل نیست. اگر ندانند چرا عذرخواهی می کنند مسئله ای حل نمی شود. فقط باعث می شود با حداقل دردسر، از کاری که کرده اند قسر در بروند.

به جای آن باید به کودک نشان بدهید چه کار اشتباهی کرده، چه تاثیری بر دیگری گذاشته و چه چیزی را در رفتارش باید تغییر بدهد. اگر کودک تان به کسی آُسیب زده، سعی کنید شرایط را جوری نشان دهید که باعث شود بخواهد به فرد آُسیب دیده کمک کند. اگر کودک بداند چه اشتباهی کرده و چطور می تواند اوضاع را بهتر کند، حس بهتری نسبت به عذرخواهی دارد. عذرخواهی لزوما نباید کلامی باشد، می تواند به شکل بغل کردن یا نشان دادن مهربانی باشد.

والدین می توانند در همدردی کردن و درست عذرخواهی کردن به کودکان کمک کنند

اگر خودتان شاهد حادثه بودید، به کودک تان بگویید دقیقا چه اتفاقی افتاده و چطور به کودک دیگر صدمه زده است. اگر شاهد نبودید، از کودک تان بخواهید تا ماجرا را برایتان تعریف کند. بعد توصیف کنید که مسئله از دید شما چه شکلی است، مثلا کودک دیگر کبود شده و تاکید کنید که آن کودک به خاطر کاری که کودک شما کرده ناراحت است. با پرسیدن اینکه کمک می خواهد یا به چیزی احتیاج دارد، همدردی خود را با کودک دیگر ابراز کنید.

حالا وقت آن است که کودک تان اوضاع را بهتر کند. می توانید از او بخواهید خرابکاری ای که کرده را تمیز کند یا پانسمان پیداکند. در نهایت باید تضمین کنید که کودکتان دیگر همچنین رفتاری نداشته و از او بخواهید که قول بدهد.

یک سری موارد در یک عذرخواهی صادقانه باید رعایت شوند:

  • “ببخشید برای…” کودک تان باید به کسی که به او آسیب وارد کرده نشان دهد که میداند چه اشتباهی انجام داده و چرا موجب ناراحتی او شده.
  • ” کارم اشتباه بوده چون…” این نکته به کودک تان آموزش می دهد که اوضاع را از چشم طرف مقابل ببیند. درک احساسات دیگران می تواند نحوه ی رفتار کودکان را تغییر داده و از انجام همان کار در آینده اجتناب کند.
  • ” دفعه ی دیگه من…” مهم است فرد آسیب دیده بداند که دوباره آسیب نخواهد دید. بنابراین اگر بشنود که کودک تان دفعه ی بعد رفتار متفاوتی خواهد داشت و قول می دهد، حس بهتری پیدا می کند. مثلا قول بدهد که قبل از برداشتن اسباب بازی دیگرِی، از او اجازه بگیرد.
  • “منو می بخشی؟” اگرچه هیچ تضمینی نیست که کودک تان بخشیده شود، اما باز هم باید طلب بخشش کند. این کار نشان می دهد که او می خواهد پیوند دوستی اش را با طرف مقابل حفظ کرده و برای اینکه بتوانند دوباره دوست باشند احتیاج به اجازه ی او دارد، به جای اینکه فرض کند همه چیز خوب است و هیچ چیزی تغییر نکرده، آن هم در حالیکه کودک مقابل همچنان ناراحت است.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید