مثبت ماندن وقتی که اوضاع خوب و بر وفق مراد پیش می رود آسان است. اما چطور زمانی که اوضاع چندان خوب نیست نگرشی مثبت داشته باشیم؟ چطور بر انگیزه تان مبنی بر منفی گرا بودن غلبه می کنید؟

هر کس در برهه ای از زندگی متحمل سختی می شود. و حقیقت این است که وقتی اوضاع خراب است، دیدن نیمه ی پر لیوان کار دشواری است. اما چطور باید با این مسئله برخورد کرد؟

به خاطر تمام داشته هایتان شکرگذار باشید

بله، شاید اوضاع در رابطه با یک سری مسائل خوب پیش نمی رود، اما بدان معنا نیست که نمی توانید به خاطر چیزهای خوبی که در زندگی تان دارید شکرگذار باشید. آیا رخت خوابی برای خواب و غذایی برای خوردن دارید؟ تمام مواردی که حس می کنید جزو نعمت ها و داشته هایتان هستند را یادداشت کنید. آیا خانواده ای حامی و دوستانی همدل دارید؟ این ها را هم به لیست اضافه کنید. تمام داشته هایتان را به خود یادآوری کرده و به خاطر تمام شان شکرگذار باشید.

به لحاظ فیزیکی مراقب خودتان باشید

وقتی به لحاظ جسمی حالتان خوب نباشد، نمی توانید در رابطه با زندگی احساس شادی و هیجان کنید. سعی کنید غذای سالم و مقوی بخورید و فعالیت فیزیکی انجام دهید. همچنین حواستان باشد که به اندازه کافی بخوابید. اگر مراقب بدن تان نباشید، آثار آن به تدریج خودشان را نشان می دهند.

به لحاظ روانی مراقب خودتان باشید

روح و روان تان هم به اندازه ی جسم تان به توجه احتیاج دارد. اگر پراسترس و پراضطراب بوده و احساس سرخوردگی کنید، ذهن­تان هیچ گاه وقتی برای استراحت و آرام گرفتن نخواهد یافت و بهره وری تان کاهش می یابد.

خودتان را با آدم های مثبت گرا احاطه کنید

هیچ چیز به مانند احاطه کردن خودتان با آدم های مثبت گرا که سرشار از خوش بینی و انرژی هستند حال تان را بهتر نمی کند. وقتی احساس ناراحتی دارید، این آدم ها حال تان را سر جایش می آورند. گویی که انرژی مثبت در جمع، چند برابر می شود.

کمتر شکوه و شکایت کنید

همه گه گاهی احتیاج به گله و شکایت و برون ریزی دارند. اگر درمورد مسئله ای که آزارتان می دهد صحبت نکنید، نهایتاً منفجر خواهید شد، یا به سمت بیرون و یا در درون خودتان. اما درعین حال که تمام غم و غصه تان را درون خود نگه نمی دارید، تمام وقت تان را هم صرف غر زدن و گلایه کردن نکنید، چراکه به مانند انرژی مثبت، انرژی منفی هم تکثیر می شود.

گفت وگوی مثبت انجام دهید

نحوه ی بیان کردن مسائل اهمیت دارد. حتی اگر در کشمکش هستید و اوضاع را به سختی می گذرانید، اگر در مورد این صحبت کنید که چقدر خوش شانس هستید و زندگی چقدر خوب است، ذهن و بدن تان هم با گفته هایتان همسو می شوند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید