۵ راهکار برای سوق دادن افکارتان به سمت مثبت

به ما ابرکامپیوترهایی داده شده که اجازه می دهیم به طور خودکار فعالیت کنند. به همین دلیل است که بیشتر ما بیش از حد فکر می کنیم. ما از ذهن مان استفاده نمی کنیم، ذهنمان خودش از خودش استفاده می کند.

شاید فکر کنید که بیش از حد فکر کردن به معنای بیش از حد استفاده کردن از ذهن تان است، اما در اصل با این کار اصلا از ذهن تان استفاده نمی کنید بلکه می گذارید ذهن خودش از خودش استفاده کند.

استفاده از ذهن یعنی در دست گرفتن زمام آن و هدایت کردن جریان افکارتان. یعنی استفاده از ابرکامپیوتری که در دسترس تان است، در جهت منفعت تان. وقتی افکار منفی تصادفی در ذهن تان ایجاد می شوند نباید تحت تاثیر آنها قرار بگیرید. بلکه فقط باید شاهدشان باشید. شما کامپیوتر بزرگ و قدرتمندی دارید که به شما کمک می کند هرچه می خواهید را خلق کنید. اما دفترچه راهنمایی ندارید بنابراین باید یاد بگیرید که چطور از آن استفاده کنید. در ادامه ۵ راه برای بهبود و ترفیع تفکرتان به شما معرفی می کنیم.

۱_ شما افکارتان نیستید: شما تفکر کننده هستید. شما فکری نیستید که ذهن تان تولید می کند. شما کسی هستید که شاهد این افکار است. وقتی به افکار بدین شکل نگاه کنید، قدرتی در برابر شما نخواهند داشت.

۲_ افکار واقعیت نیستند: افکاری که داریم واقعیت نیستند. آنها نمی توانند تجسم واقعیت باشند، بلکه فقط فرضیات هستند. بنابراین به  همین چشم به آنها نگاه کنید. هر فکری را جدی نگیرید.

۳_ به جای اینکه ببینید چه ندارید، به داشته هایتان فکر کنید: وقتی به چیزهایی که ندارید فکر می کنید، افکاری مرتبط با این مسئله تولید می کنید. به جای آن به چیزهایی که دارید و موجب رضایت شما هستند فکر کنید. این چیزها فراوان اند.

۴_ به دنبال فرصت ها باشید: به دنبال هرچه بگردید پیدایش خواهید کرد. اگر به دنبال مشکلات باشید، مشکل پیدا می کنید. اگر به دنبال فرصت باشید، فرصت پیدا کرده و مواردی که می توانید از آنها بهره بجویید را خواهید یافت.

۵_ طبق افکارتان واکنش نشان ندهید: همانطور که واکنش نشان دادن طبق عواطف اکثر اوقات پیامدهای منفی دارد، واکنش نشان دادن برطبق افکار هم همین پیامد را خواهد داشت. شاهد افکارتان بوده و آن فکری را انتخاب کنید که به نفع شماست.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید