۸ شیوه گوش کردن و تفاوت میان آنها

درست همانگونه که شیوه های مختلفی برای برقراری ارتباط  وجود دارد، گوش کردن نیز انواع مختلفی دارد و مهم است که تفاوت هر یک را شناسایی کنیم. افرادی که خوب با دیگران ارتباط برقرار می کنند، خوب نیز گوش می دهند. توانایی گوش کردن فعال به سخنان دیگران یکی از با ارزش ترین خصوصیات اخلاقی هر فردی است. هیچ چیز برای کسی  ناراحت کننده تر از این نیست که در حال ابراز احساساتش به طور مرتب صحبتش قطع  شود. فردی که توانایی گوش کردن دارد بیشتر به دیگران میتواند کمک کند.

شنوندگان خوب، همدل، با شفقت و مهربانند و این روی ارتباط برقرار کردن با دیگران تاثیر بسزایی می گذارد. اما واقعیت آن است که گوش کردن انواع مختلفی دارد و هر یک به نوبه خود اهمیت دارند. در زیر به هشت شیوه گوش کردن و تفاوت مابین آنها می پردازیم.

انواع مختلف گوش کردن چطور تعریف می شوند:

 • گوش دادن تمیز دهنده
 • گوش دادن فراگیر
 • گوش دادن تمجید گونه
 • گوش دادن شفابخش
 • گوش دادن انتقادی
 • گوش دادن منفعل
 • گوش دادن رقابتی
 • گوش دادن مجادله ای

بهترین روش برای به تصویر کشیدن این ایده توسط نماد درخت است. برخی از شیوه های گوش کردن زیربنایی ترند و برخی سبکها سطح بالاتری از گوش کردن را شامل می شوند. پایه درخت نوع اساسی گوش کردن را تشکیل می دهد که ما نیز از آن آغاز می کنیم.

 

اشکال بنیادین گوش کردن

 • گوش کردن تمیزدهنده

این شیوه ی بنیادین گوش کردن است. این نوع گوش کردن مشخص می کند که به چه صدایی گوش می دهید. وقتی صداهای مختلفی می شنوید و سعی می کنید مشخص کنید که هر صدا مربوط به چه چیزی است، یعنی به شیوه تمیز دهنده گوش می دهید. ما از این نوع گوش کردن همیشه استفاده می کنیم اما فقط برای آن است که بفهمیم صدایی که می شنویم برایمان آشنا هست یا نه. اگر در جمع شلوغی باشید و بشنوید که فردی به زبان دیگری صحبت می کند، آن را به عنوان یک زبان تشخیص می دهد اما مطمئن نیستید که برایتان آشنا باشد. یکی دیگر از مثالهای خوب در مورد اهمیت گوش کردن تمیز دهنده آن است که به شما کمک می کند روی صدای خاصی تمرکز کنید و صداهای دیگر را نشنیده بگیرید. این زمانی خوب است که ماشینتان مملو از مسافر است اما صدای بدی از سمت موتور می شنوید. این نوع گوش کردن باعث می شود فقط روی صداهای خاصی متمرکز باشید.

 

 • گوش کردن فراگیر

گوش کردن فراگیر در مدل درخت در قسمتهای بالای تنه قرار دارد. این شیوه از گوش کردن تمیز دهنده در سطح بالاتری قرار دارد. ما در این شیوه به جهت درک کردن گوش می کنیم. شما اکثر موارد از این نوع گوش کردن در سر کلاس یا سخنرانی استفاده می کنید و در تلاشید تا پیامی که گوینده به شما مخابره می کند را متوجه شوید. گوش کردن فراگیر نیز یکی دیگر از شیوه های بنیادین گوش کردن و هدفش فقط متوجه شدن است. همانطور که می بینید با اینکه این دو شیوه گوش کردن ساده هستند اما تفاوت عظیمی بین گوش کردن تمیز دهنده و فراگیر وجود دارد. اینجاست که تفاوت بین توجه کردن و گوش کردن به  حرف گوینده به جای تنها شنیدن آن مشخص می شود. تشخیص اینکه آیا کسی به طور فعال به شما گوش می دهد بسیار آسان است، در این حالت چشمان او خیره شده و هیچ چیز دیگری را نمی بیند.

انواع متعالی تر گوش کردن

اکنون با درک شیوه های بنیادین، به انواع بالاتر گوش کردن می پردازیم:

 • گوش دادن تمجیدگونه

در این شیوه عمیق تر می شوید و از اصوات لذت می برید. بهترین مثال در این زمینه گوش کردن به موسیقی است. بین گوش کردن به موسیقی به عنوان صدای پس زمینه و حقیقتا تجربه کردن صداهایی که می شنوید تفاوت وجود دارد. برای همین است که از موسیقی لذت می بریم، اما زمانی بهتر تجربه اش میکنیم  که روی آن متمرکز شویم. سبک موسیقی مهم نیست، مهم تمجیدی است که از آن می کنید. مهم نیست که  سبک کلاسیک یا سبک متال گوش میکنید، مهم آن است که موسیقی با شما ارتباط برقرار کند و شما آن را احساس کنید. شما تغییر در اصوات، آلات و حرکتها را در برابر صداهای درهم و برهم می شنوید. این شیوه گوش کردن بسیار با ارزش است زیرا باعث ایجاد شادی در زندگی تان می شود. موسیقی روح و جان را تازه می کند و این پاداشی است که با گوش کردن تمجید گونه نصیبتان می شود.

 • گوش کردن التیام بخش

ما در تلاشیم تا به قسمتهای بالاتر درخت برسیم. این نوع گوش کردن نیز ارزش زیادی دارد بخصوص وقتی در ارتباط با کمک کردن به دیگران باشد. ما با گوش کردن التیام بخش به قصد کمک به کسی به حرفهایش گوش می کنیم. در این نوع گوش کردن به طرف مقابلمان کمک می کنیم مشکلاتش را حل کند و راه حلی برای آنها پیدا کند. بهترین مثال در این زمینه جلسه روان درمانی است. گوش کردن التیم بخش به همدلی و درک کردن شخص گوینده مربوط می شود. این شیوه تنها محدود به درمانگران و دوستان و اعضای خانواده نیست که قصد کمک به یکدیگر را دارند. این شیوه یکی از شیوه های مهم گوش کردن است که توسط مدیران برای کمک به یادگیری کارمندان استفاده می شود. همانطور که گفته شد تشخیص این نوع گوش کردن آسان است زیرا طرف مقابل قصد کمک به شما را دارد.

 • گوش کردن انتقادی

اکنون در حال رسیدن به بالای درخت هستیم. این شیوه گوش کردن اهمیت زیادی دارد زیرا به شما کمک می کند با اطلاعات زیادی روبه رو شوید. گوش کردن انتقادی را در زمینه سیاست، تحقیقات، علم یا انواع مختلف گزارشات می بینیم. با پرسیدن سوالهای زیر متوجه گوش کردن انتقادی در خود می شویم:

 • آیا این گزارش معتبر است؟
 • آیا استدلال آنها واقعی است؟
 • آیا از اطلاعاتی استفاده می کنند که منطقی به نظر می رسد؟
 • آیا من هر دو جنبه داستان را شنیده ام؟
 • آیا تمام حقایق در اختیار من قرار گرفته است؟

این شیوه گوش کردن فراتر از درک کردن بوده و به جهت تجزیه و تحلیل پیامی است که میشنویم. مهم است که بتوانیم از خود در برابر اطلاعات غلط یا آسیب رسان محافظت کنیم. گوش کردن انتقادی در رابطه با شنیدن استدلالها، افکار، ایده ها و سپس تجزیه و تحلیل کردن همگی آنهاست.

شیوه های منفی گوش کردن

موارد بالا پنج شیوه اصلی گوش کردن بودند اما شیوه های دیگری نیز وجود دارد:

 • گوش کردن منفعل

اکثر افراد نمیدانند آیا شنونده های خوب یا بدی هستند، اما فهمیدن آن از طریق گوش کردن منفعل آسان است. شنونده منفعل توانایی گوش کردن ندارد. آنها نسبت به حرفهای دیگران بی علاقه اند، مرتبا صحبتهایشان را قطع می کنند یا در هنگام صحبت کردن با شما تماس چشمی برقرار نمی کنند. آنها دائما گوشی تلفنشان را چک می کنند یا به نظر می رسد جای دیگری حواسشان پرت است.

 • گوش کردن رقابتی

در حالیکه شنونده منفعل ، شنونده خوبی نیست شنونده رقابتی از او نیز بدتر است. گوش کردن رقابتی ، قطعا گوش کردن فعال است اما فقط به دلیل آنکه صحبتهای طرف مقابل را قطع کند. شما هر حرفی که بزنید ، شنونده رقابتی سعی می کند روی حرف شما حرفی بزند. احتمالا بارها به هنگام تعریف کردن داستانی برای شخص دیگر این موضوع را تجربه کرده اید. آنها در حین تعریف شما از تجارب و راه حلهای خود صحبت می کنند و میخواهند از شما جلو بزنند.

 • گوش کردن مجادله ای

این شیوه مانند شیوه گوش کردن رقابتی است اما این بار شنونده به دنبال درگیری است و  فقط میخواهد جنجال به پا کند. آنها به صورت فعال به گفته های شما گوش می دهند اما فقط به این جهت که شما را به چالش کشیده و مجادله کنند. آنها به جای گوش کردن به شما و تلاش برای فهمیدن منظورتان ترجیح می دهند با شما مخالفت کنند.

سخن آخر

گوش کردن مهارتی با ارزش است. بهترین سخنرانان ، شنوندگان بسیار خوبی نیز هستند. گوش کردن به آن آسانی که به نظر می رسد نیست و انواع مختلفی دارد. هدف، گوش دادن و فهمیدن سخنان گوینده و مشارکت کردن در زمان صحیح است. اکثر افراد امروزه احساس می کنند مورد سوء تفاهم قرار گرفته و کسی صدایشان را نمی شنود. بنابراین گوش کردن حقیقی به صحبتهایشان  کمک فراوانی به آنها می کند.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید