۹۱ سوال فلسفی مهم که فکرتان را مشغول می کند!

در این مطلب، لیستی از سوال های فلسفی عالی ای جمع آوری کرده ایم که شما را به تفکر در مورد زندگی، جهان و دیگر چیزها وا می دارند. بعضی از سوالات کاملا پیچیده بوده، اما برخی دیگر ساده تر هستند. سوالات در دسته بندی های طبیعت و وضعیت انسان، جهان و واقعیت، ذهن انسان، هوشیاری و هوش، اخلاقیات، جامعه و دولت، علم و تکنولوژی تقسیم شده اند.

با استفاده از این لیست سوالات، می توانید گفت و گوهای مفهومی و عمیق با دیگران داشته و یا حتی خودتان به صورت فرادی در مورد آن ها تفکر کنید.

سوالات فلسفی در مورد طبیعت و وضعیت انسان

۱- ترجیح می دهد چه حقیقت تلخی را نادیده بگیرید؟

۲- اراده ی آزاد واقعیت دارد یا فقط یک توهم است؟

۳- زندگی معنایی هم دارد؟ اگر دارد معنایش چیست؟

۴- آیا معنی زندگی برای انسان ها و حیوانات یکی است؟

۵- مرز بین هنر و غیر هنر چیست؟

۶- آیا سرنوشت وجود دارد؟ اگر وجود دارد، پس آیا ما اراده ی آزاد داریم؟

۷- زندگی خوبی داشتن یعنی چه؟

۸- چرا رویاپردازی می کنیم؟

۹- آیا می شود بدون دروغ گفتن زندگی معمولی ای داشت؟

۱۰- آیا اسم فرد بر شخصیتی که بدان تبدیل می شود تاثیر گذار است؟

۱۱- هدف بشریت چه باید باشد؟

۱۲- اگر شرایطی بود که می توانستید به فردی نامیرا که تحت هیچ شرایطی نه می میرد و نه می تواند خودش را بکشد تبدیل شوید، آیا نامیرایی یا جاودانگی را انتخاب می کردید؟

۱۳- گونه ی انسان چگونه منقرض خواهد شد؟

۱۴- کدام کارها در زندگی بیش ترین و طولانی ترین پیامدها را در پی دارند؟ تاثیرات آن چه مدت حس خواهد شد؟

۱۵- بعد از اینکه از دنیا رفتید چقدر یادتان خواهند کرد؟

۱۶- اگر طول عمر هر انسان به ۵۰ سال تغییر پیدا می کرد، بشریت دستخوش چه تغییری می شد؟

۱۷- معنای زندگی تان را از کجا می گیرید؟

۱۸- فکر می کنید واکنش بشریت به کشف فرازمینی ها چه خواهد بود؟

۱۹- آیا زمانی می رسد که ادیان منسوخ شوند؟

۲۰- اگر می توانستید به همه ی مردم جهانی مفهومی را بیاموزید، چه مفهومی بیش ترین تاثیر مثبت را بر بشریت داشت؟

۲۱- آیا رنج کشیدن بخش ضروری وضعیت انسان است؟ اگر کسی هیچ وقت رنج نمی کشید دنیا چطور می شد؟

۲۲- آیا سختی ها باعث قوی تر شدن انسان می شوند؟

۲۳- اگر انسان روی چیزی که درست پیش می رود تمرکز می کرد تا روی چیزی که غلط پیش می رود، آیا شرایط بهتر می شد یا بدتر؟

۲۴- بزرگ ترین موفقیت زندگی تان را به چه چیزی نسبت می دهید؟ بزرگ ترین شکست تان را چه؟

۲۵- اگر آزادی به معنای انجام هر کاری که دل تان می خواهد بود، آیا حیوانات آزادتر از انسان ها هستند؟

۲۶- دوست دارید قبل از مرگ از مردن خود باخبر شوید یا دوست دارید ناگهانی اتفاق بیوفتد؟

۲۷- آیا بشریت به سمت درستی می رود یا غلط؟

۲۸- آیا مطالعه ی فلسفه به جوابی هم می رسد یا فقط سوالات بیشتری ایجاد می کند؟

۲۹- بهترین راه برای دست یابی به شادی چیست؟

۳۰- بهتر است که یک نفر دانش گسترده داشته باشد یا دانش عمیق؟

۳۱- کدامیک از باورهای تان توجیه شده اند و کدامیک نه؟

۳۲- با زندگی ای که یک بار فرصتش را دارید دوست دارید چکار کنید؟

۳۳- مهم ترین هدفی که هرکس باید داشته باشد چیست؟

۳۴- بهتر است ماهی بزرگی در تالابی کوچک باشی یا ماهی کوچکی در تالابی بزرگ؟

۳۵- با چه استانداردی خودتان را قضاوت می کنید؟

۳۶- آیا ذات انسان قابلیت تغییر دارد؟ اصلا آیا باید تغییر کند؟

۳۷- چقدر قابل جایگزینی هستید؟

۳۸- چرا ما به عنوان یک گونه از این حقیقت که دانشی تقریبا بیکران در دسترس مان است بهره نمی بریم؟

۳۹- کدام ۲ سوال را برای شناخت یک نفر و بدست آوردن بیشترین اطلاعات از او می پرسید؟

۴۰- برخی فکر می کنند که اگر زندگی هیچ هدفی نداشته باشد، پس دلیلی برای زندگی آن نیست. برخی دیگر فکر می کنند اگر زندگی هدفی نداشته باشد، این انسان ها را آزاد می سازد تا اهداف خودشان را پیدا، ایجاد و دنبال کنند. کدامیک بنظر شما معتبرتر است؟

۴۱- چرا ما خودمان را با نیات مان قضاوت می کنیم اما دیگران را با کارهای شان؟

۴۲- چه کارهایی باعث می شوند حس کنید که دارید از زندگی نهایت استفاده را می برید؟

۴۳- به لحاظ ژنتیکی چه چیز را در انسان ها تغییر می دادید تا به گونه ای بهتر تبدیل شوند؟

۴۴- آیا زندگی ای که بر اجتناب از درد و جست و جوی شادی تمرکز می کند زندگی با ارزشی است؟ چرا بله و چرا نه؟

۴۵- آیا حسادت در تحریک کردن انسان ها به سمت پیشرفت تاثیرگذار است یا فقط احساسی منفی می باشد؟

۴۶- چند درصد از عمرتان را احساس واقعا زنده بودن می کنید؟ چه زمان هایی همچین حسی دارید؟

۴۷- فکر می کنید خود آینده تان در مورد شما چه چیزی را به خاطر خواهد داشت؟

سوالات فلسفی در مورد جهان و واقعیت

۴۸- فکر می کنید قبل از اینکه جهان خلق شود چه چیزی وجود داشت؟

۴۹- ریاضی چیزی است که انسان ایجاد کرده یا انسان کشف کرده؟

۵۰- بهترین راه کشف حقیقت چیست؟ علم؟ ریاضیات؟ هنر؟ فلسفه؟ یا چیزی دیگر؟

۵۱- با کشفیات بیشتر و بیشتر در مورد فیزیک کوانتوم، ما کمتر و کمتر ماهیت واقعیت را درک می کنیم؛ آیا این مسئله ای موقتی است و ذهن ما تطابق پیدا کرده و این واقعیت جدید را درک می کند یا اینکه ذهن انسان به زودی به ته محدودیت هایش خواهد رسید؟

سوالات فلسفی در مورد ذهن انسان، هوشیاری و هوش

۵۲- آیا شادی فقط جریان مواد شیمیایی در بدن بوده یا بیش از آن است؟

۵۳- آیا ممکن است که برخی حیوانات خود آگاه بوده و به توانایی شان در مورد تفکر فکر کنند؟

۵۴- هوشیاری یا خود آگاهی را چطور تعریف می کنید؟

۵۵- فکر می کنید حیوانات چقدر هوشیار و خود آگاهند؟

۵۶- کدامیک ترسناک تر است: کشف اینکه انسان ها پیشرفته ترین گونه ی جهان اند یا اینکه انسان ها فاصله ی بسیار زیادی با پیشرفته ترین گونه ی جهان دارند؟

۵۷- احتمال اینکه تمام باورهای تان صحیح باشد صفر است در این صورت احتمال غلط بودن یا درست بودن کدام باورهای تان بیشتر است؟

۵۸- زبان تا چه حد بر تفکر ما تاثیر گذار است؟

۵۹- چرا انسان ها به باورهایی که قابل اثبات نیستند تا این حد اعتماد دارند؟

۶۰- اگر تمام خاطرات تان پاک می شد، چه نوع انسانی می شدید؟

۶۱- مزیت خود آگاهی از نقطه نظر تکامل چیست؟

۶۲- آیا برای خلاقیت انسان محدودیتی وجود دارد؟

۶۳- آیا هوش و شادی به هم ارتباط دارد؟ آیا ممکن است که هر چه باهوش تر باشید، شادی کمتری را تجربه کنید؟

سوالات فلسفی در مورد اخلاقیات

۶۴- آیا حیوانات هم اخلاقیات دارند؟

۶۵- بدون دین، آیا افراد بیشتر، کمتر یا به همین اندازه فاسد می شدند؟

۶۶- تمام انسان ها چه حقوقی دارند؟ آیا این حقوق براساس سن تغییر می کنند؟

۶۷- اگر هیچ قانونی بر رفتارتان تاثیر گذار نبود، چه رفتاری از خود نشان می دادید؟

۶۸- تفاوت بین عدالت و انتقام چیست؟

۶۹- اگر دکمه ای را می زدید و یک میلیون دلار دریافت می کردید، اما در عین حال فرد غریبه ای می مرد، آیا آن دکمه را می زدید؟ اگر بله، چند بار؟

۷۰- اگر کشف می شد که حیوانات از وجود و مرگ نهایی شان آگاهی داشته و این مسائل را درک می کنند، کشف این موضوع چه تغییر و پیامدی در بر می داشت؟

۷۱- آیا آتانازی باید قانونی باشد؟ چرا و چرا نه؟

۷۲- اگر می توانستید زندگی کسی را نجات دهید اما این کار با شکستن قانونی همراه بود، آیا از لحاظ اخلاقی حق انجام این کار را دارید؟

۷۳- آیا ناشناس بودن باعث می شود افراد رفتار درستی نداشته باشند یا اینکه باعث می شود همانطوری که واقعا هستند رفتار کنند؟

سوالات فلسفی در مورد جامعه و دولت

۷۴- اگر می توانستید کشوری را از پایه بنانهید چطوری می شد؟

۷۵- اگر همه شکل هم بودند دنیا جای بهتری می شد یا بدتر؟

۷۶- چه چیزی بیشترین صدمه را در دنیا وارد می کند اما غیرقابل اجتناب است؟

۷۷- آیا مردم کشورهای ثروتمندتر الزام اخلاقی برای کمک به مردم کشورهای فقیرتر دارند؟

۷۸- بهره وری یک جامعه را چگونه باید اندازه گیری کرد؟

۷۹- اتوپیا چه شکلی است؟

۸۰- فکر می کنید هیچوقت دولت جهانی خواهیم داشت؟

۸۱- آیا موفق بودن در دنیای کنونی آسان تر از گذشته است؟

۸۲- در جامعه ای که هیچ کس لازم نبود کار کند و غذا، آب، پناهگاه و خدمات درمانی به رایگان در اختیار مردم بود چه اتفاقی می افتد؟

۸۳- مزایا و معایب تنوع در جامعه چیست؟

۸۴- چه اتفاقی در جامعه می افتد اگر زن و مرد هر دو حق باردار شدن داشتند؟

۸۵- برای داشتن امنیت از چقدر حریم خصوصی حاضرید بگذرید؟

۸۶- آیا میزانی از سانسور کردن ضروری است؟

سوالات فلسفی در مورد علم و تکنولوژی

۸۷- آیا پیشرفت تکنولوژی مادامی که انسان روی زمین است غیرقابل اجتناب بوده یا می شود متوقفش کرد؟

۸۸- چرا تکنولوژی در گذشته آهسته تر از الان پیشرفت می کرده؟

۸۹- اگر مهندسی ژنتیک پیشرفته و ارزان وجود داشت آیا ژن های تان را ویرایش می کردید؟ کدام ژن ها را؟

۹۰- آیا دسترسی کامل به اینترنت باید جزو حقوق اساسی انسان ها باشد؟

۹۱- آیا اختراع بمب اتم دنیا را به جای صلح آمیزتری تبدیل کرده؟

3 دیدگاه‌ها

  1. تحت تاثیر قرار گرفتم:)
    واقعا یسری از سوالا جوری ذهن انسان رو درگیر میکنن که اگه نریم دنبالش همش فکرمون مشغول میمونه!

    • هیچ وقت هم جوابی پیدا نمی کنیم؟مثلا من همیشه به اینکه انسان آزاد است که انتخاب کند یا سرنوشت جریان زندگیش را مشخص می‌کند. فک میکنم ولی جوابی براش ندارم.چون خودم بیمار شدم بدون اینکه من تقصیری تو این وضعیت داشته باشد. همش از خودم می پرسم اگر این سرنوشت من هست،پس کسی نباید بگه من حق انتخاب داشتم و اگر جهان دیگری وجود داشته باشه کسی نباید از من سوال و جوابی بپرسه

  2. بهتون توصیه میکنم اگه موضوعی بیشتر از یک ماه ذهنتون رو مشغول کرده و جوابی هم براش پیدا نکردین، ولش کنین و اصلا بهش فکر نکنین چون ذهنتون نمیتونه تمرکز کنه و ممکنه تو زندگیتون پسرفت کنین و احتمالا افسرده میشین. من خودم تو این دام افتادم . اگرم به یه جواب قانع کننده رسیدین اونو یجایی بنویسین که اگه یوقت دوباره فکرتونو مشغول کرد بهش مراجعه کنین. یه توصیه دیگ که در لحظه زندگی کنین… موفق باشین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید