۹ نشانه ی داشتن هوش هیجانی پایین

0
32
۹ نشانه ی داشتن هوش هیجانی پایین

۹ نشانه ی داشتن هوش هیجانی پایین

هوش هیجانی پایین مشکلی است که می تواند روی روابط اجتماعی گوناگون تاثیرگذار باشد. برخی متخصصین حتی عنوان می کنند که هوش هیجانی یا EQ مهم تر از IQ می باشد. به آخرین باری که با یکی بحث تان شد چون احساس تان را درک نکرد فکر کنید یا حتی آخرین باری که با یکی بحث تان شد چون شما احساس او را درک نکردید. در هر دو مورد ممکن است هوش هیجانی در بحث بوجود آمده دخیل باشد.

هوش هیجانی می تواند نقش عمده ای در تعامل ما با دیگران بازی کند. گاهی اوقات همکاران، دوستان، خانواده و دیگر آشنایان ممکن است از مهارت های عاطفی و هیجانی پایینی برخوردار باشند و همین تعاملات اجتماعی را با دشواری مواجه می کند. در شرایط دیگر حتی ممکن است این خود شما باشید که باید کمی روی مهارت های هوش هیجانی تان کار کنید. در ادامه قصد داریم علائم پایین بودن هوش هیجانی را عنوان کنیم.

۱- زیاد بحث کردن: احتمالا کسی را می شناسید که مدام با دیگران بحثش می شود. این افراد با خانواده، دوستان، همکاران و حتی غریبه ها هم وارد بحث و درگیری می شوند. چون افراد با هوش هیجانی پایین  در کشمکش برای درک کردن عواطف دیگران هستند، اغلب بدون توجه به احساسات دیگران با آن ها درگیر بحث می شوند.

۲- درک نکردن احساسات دیگران: افراد با هوش هیجانی پایین اغلب کاملا نسبت به احساسات دیگران بی توجه اند. آن ها متوجه نمی شوند که شاید همسرشان از دست شان عصبانی باشد یا همکارشان از دست شان رنجیده خاطر. نه تنها این موضوع، بلکه عصبانی هم می شوند که دیگران انتظار دارند متوجه شوند چه احساسی دارند. عواطف به طورکلی باعث برانگیخته شدن افراد با هوش هیجانی پایین می شوند.

۳- پنداشتن اینکه دیگران بیش از حد حساس هستند: افراد با هوش هیجانی پایین ممکن است بد موقع شوخی کنند یا جوک بگویند. وقتی دیگران نسبت به این رفتار آن ها واکنش منفی نشان می دهند. آن ها گمان می کنند که دیگران بیش از حد حساس هستند.

۴- گوش ندادن به دیدگاه های دیگران: افراد با هوش هیجانی پایین حس می کنند که همیشه حق با آن هاست، با تمام توان از موضع شان دفاع کرده و اصلا به نظرات و دیدگاه های دیگران گوش نمی کنند. این شرایط وقتی دیگران از این فرد انتقاد می کنند که تا چه اندازه به احساسات دیگران بی تفاوت است تشدید می شود. این افراد اغلب بدبین بوده و نسبت به احساسات دیگران بسیار نقادانه عمل می کنند.

۵– سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات: کسانی که هوش هیجانی پایین دارند درک کمی از اینکه تا چه اندازه عواطف خودشان ممکن است مشکل آفرین باشند دارند. وقتی مشکلی پیش می آید، اولین واکنش غریزی شان این است که دیگران را مقصر بدانند. آن ها اغلب یا شرایط را سرزنش می کنند یا رفتار و اعمال دیگران را. ممکن است بگویند چاره ای جز کاری که کرده اند نداشته اند و این دیگران اند که متوجه شرایط نیستند. تمایل این افراد به بر عهده نگرفتن مسئولیت باعث می شود که اغلب اوقات تلخی کرده و حس قربانی بودن بهشان دست بدهد.

۶- ناتوانی در کنار آمدن با شرایط عاطفی: درک عواطف قوی، حال چه از سوی خودشان باشد چه دیگران، برای افراد با هوش هیجانی پایین دشوار است. این افراد اغلب به منظور اجتناب از مواجهه و رویارویی با چنین شرایطی، از آن ها فرار می کنند. مخفی کردن احساسات واقعی شان هم در میان این افراد بسیار شایع است.

۷- برون ریزی ناگهانی احساسات: توانایی کنترل کردن عواطف یکی از ۵ جزء اصلی هوش هیجانی است. افراد با هوش هیجانی پایین در درک و کنترل عواطف شان مشکل دارند. این افراد ممکن است برون ریزی های احساسی که ناگهانی و غیرقابل کنترل بنظر می رسند داشته باشند.

۸- دشواری در حفظ روابط دوستانه: از آنجایی که افراد با هوش هیجانی پایین اغلب بی عاطفه و بی تفاوت بنظر می رسند، در حفظ روابط دوستانه شان مشکل دارند. روابط دوستانه ی نزدیک دو طرفه بوده، نیازمند به اشتراک گذاری عواطف، همدردی و حمایت عاطفی هستند و این ها تماما چیزهایی هستند که افراد با هوش هیجانی پایین با آن ها مشکل دارند.

۹- عدم داشتن حس همدردی: از آنجایی که افراد با هوش هیجانی پایین عواطف دیگران را متوجه نمی شوند. حس همدردی کمی نسبت به دیگران دارند. آن ها نمی فهمند دیگری چه حسی داشته و نمی توانند خود را جای او بگذارند.

هوش هیجانی پایین می تواند در زمینه های گوناگون زندگی افراد اثرات سوء داشته باشد. دانشگاه، محل کار، روابط دوستانه و روابط عاشقانه تنها شماری از جاهایی هستند که هوش هیجانی پایین می تواند در آن ها مشکل آفرین باشد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید