18 نشانه برای وجود داشتن هوش هیجانی بالا

0
395
18 نشانه برای وجود داشتن هوش هیجانی بالا

هوش هیجانی بالا

هوش هیجانی را نمی توان لمس کرد به همین دلیل اندازه گیری آن بسیار سخت است. ولی یکی از متخصصین مشهور با نام دکتر تراویس برادبری اطلاعات جمع آوری شده در مورد بیش از یک میلیون نفر را مورد بررسی قرار داد. هدف او از اینکار شناسایی افرادی با هوش هیجانی بالا بود. او با این کار توانست برخی از ویژگی های موجود در افرادی با هوش هیجانی بالا را مشخص کند.
در این مقاله سعی کرده ایم تا اطلاعات مرتبط با این دست آوردها را منعکس کنیم.

در قبل از کشف هوش هیجانی، افراد زیادی در پی یافتن اطلاعاتی جدید در این زمینه بودند. بررسی های گذشته نشان داد که در هفتاد درصد مواقع، افرادی با IQ متوسط عملکرد بهتری نسبت به سایر افراد با IQ بالا داشتند. این نتیجه گیری باعث شد تا شبه هایی در مورد نظریات پذیرفته شده در رابطه با موفقیت با IQ بالاتر به وجود آید.

پس از بررسی های گسترده، هم اکنون همه می دانیم که درجه هوش هیجانی رابطه مستقیمی با عملکرد افراد دارد. این رابطه آنقدر نیرومند است که به یقین می توان ادعا کرد که حدود 90 درصد از افراد موفق هوش هیجانی بالایی دارند.

هوش هیجانی موجود در انسان قابل لمس نیست. و به همین دلیل اندازه گیری و بررسی آن بسیار سخت و دشوار است. با این وجود می توان از آزمایش های به اثبات رسیده مانند نمونه ذکر شده در کتاب هوش هیجانی 2 استفاده کرد. متأسفانه آزمایش های کیفی مرتبط با هوش هیجانی رایگان نیستند. به همین دلیل، در این آزمایش اطلاعات مرتبط با میلیون ها فرد مورد بررسی قرار گرفتند تا بتوان رفتار های تأثیر گذار در افرادی با درجه بالای این قابلیت را شناسایی و کشف کرد. مطالبی که به دنبال می آیند، خلاصه ای از بررسی های انجام شده بر روی افرادی با هوش هیجانی بالا است.

خصوصیات افراد با هوش هیجانی بالا:

هوش هیجانی بالا
هوش هیجانی را نمی توان لمس کرد به همین دلیل اندازه گیری آن بسیار سخت است. ولی یکی از متخصصین مشهور با نام دکتر تراویس برادبری اطلاعات جمع آوری شده در مورد بیش از یک میلیون نفر را مورد بررسی قرار داد. هدف او از اینکار شناسایی افرادی با هوش هیجانی بالا بود. او با این کار توانست برخی از ویژگی های موجود در افرادی با هوش هیجانی بالا را مشخص کند.
در این مقاله سعی کرده ایم تا اطلاعات مرتبط با این دست آوردها را منعکس کنیم.

در قبل از کشف هوش هیجانی، افراد زیادی در پی یافتن اطلاعاتی جدید در این زمینه بودند. بررسی های گذشته نشان داد که در هفتاد درصد مواقع، افرادی با IQ متوسط عملکرد بهتری نسبت به سایر افراد با IQ بالا داشتند. این نتیجه گیری باعث شد تا شبه هایی در مورد نظریات پذیرفته شده در رابطه با موفقیت با IQ بالاتر به وجود آید.

پس از بررسی های گسترده، هم اکنون همه می دانیم که درجه هوش هیجانی رابطه مستقیمی با عملکرد افراد دارد. این رابطه آنقدر نیرومند است که به یقین می توان ادعا کرد که حدود 90 درصد از افراد موفق هوش هیجانی بالایی دارند.

هوش هیجانی موجود در انسان قابل لمس نیست. و به همین دلیل اندازه گیری و بررسی آن بسیار سخت و دشوار است. با این وجود می توان از آزمایش های به اثبات رسیده مانند نمونه ذکر شده در کتاب هوش هیجانی 2 استفاده کرد. متأسفانه آزمایش های کیفی مرتبط با هوش هیجانی رایگان نیستند. به همین دلیل، در این آزمایش اطلاعات مرتبط با میلیون ها فرد مورد بررسی قرار گرفتند تا بتوان رفتار های تأثیر گذار در افرادی با درجه بالای این قابلیت را شناسایی و کشف کرد. مطالبی که به دنبال می آیند، خلاصه ای از بررسی های انجام شده بر روی افرادی با هوش هیجانی بالا

دسترسی به نسخه اصلی و کامل این محتوا برای کاربران ویژه ممکن خواهد بود.با عضویت ویژه، علاوه بر دسترسی به این محتوا، به تمامی محصولات سایت نیز دسترسی خواهید داشت.

خرید اشتراک ویژه

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید