مطلبی برای نمایش یافت نشد.

تخفیف ویژه رویای آنلاین!
جهت دریافت کد تخفیف 25 درصدی عضویت در اشتراک ویژه وهمچنین دریافت یک هدیه رایگان کلیپ انگیزشی، فرم زیر رو پر کرده و دکمه "دریافت کد تخفیف و هدیه" رو بزنید!
اطلاعات شما نزد رویای آنلاین محفوظ خواهد بود.
چگونه ذهن خود را متمرکز کنید
چگونه ذهن خود را متمرکز کنید

  • آیا متمرکز ماندن بر یک فکر یا یک فعالیت بیش از چند
  • لحظه برایتان دشوار است؟
    آیا ذهنتان مدام از فکری به فکر دیگری می پرد؟
  • این کتاب دقیقا همان چیزیست که منتظرش بودید!