صفحه اصلی برچسب‌ها خوداگاهی

خوداگاهی

چطور بدون مدیتیشن کردن، خودآگاهی را تمرین کنیم

امروزه از کتاب های رنگ کردنی و مدیتیشن، زیاد برای افزایش خودآگاهی و تمرکز استفاده می شود. اساسا "خودآگاه بودن" یعنی به لحظه ی...